Vzpomínky Jaroslava Havránka II

Aktivita kluků z Boče. Klubovna nebo taky místo v ústraní Herzín 1969-1971. Dnes je to chata. Mnoho další stavení v pozděší době padlo pod radlicí buldozerů. 

Foto 3-Z leva  Fric,Fořt,Gaduš,Havránek  Jaroslav(Já)

Ještě Jenčuš -víc nevím.Tonda Gaduš bydlí vedle domu č9,Fořt bydlel u mostu.Od Sráže 1 stavení -původně obytný dům a kravín,po 1989

krátce byla hospoda p.Jenčuše tam jsem se s ním po letech setkal.K tomu asi víc může říct Luboš Havránek.
Mimochodem ,vedle kravína,hnojiště, a taras podle cesty,nad stodola a pak velká zahrada a směrem k samotě,bydlel  tuším Mondryj,1969 pouze základy,kolem velká třešňová alej,tam jsme byly furt.Dá se říct ,že až k lesu se pásly krávy.Mimochodem dost velká lokalita výskytu užovky stromové.
Ještě po silnici směr Stráž v bývalém lomu kamene,naproti přes  řeku stavení.Za mně kamenolom již nebyl v provozu.
A co si  pamatuji,několik let bydlela užovka ve zdi vedle chlíva,u hnoje u nás na dvoře.Jako děti jse ji nosily mléko .
U hospodářských objektů byl výskyt užovky největší.

 

SEO