Škola - 1896-1945 Volksschulle, 1945-1966 Národní Škola, ZDŠ

další fotografie naleznete ZDE
 
ŠKOLA - čerpáno z kronik uložených v archivu Karlovy vary
   
 

Zatím první doložitelná historická zmínka, na kterou jsme při našem pátrání o historii obce narazili pochází z roku 1896, kdy zde byla až do roku 1945 německá obecná škola. V předválečném období školu navštěvovalo dokonce 70 dětí z Boče a přilehlých obcí.  V roce 1940 zde vyučoval Albin Heinrich (lehrpersonen). Mezi lety 1941-1942 zde byla také Zemědělská pokračovací škola Boč. O tomto období prozatím nemáme moc informací, proto se budeme snažit a časem ho popíšeme podrobněji. Z důvodu odsunu němců byla škola na čas zavřena a dne 1.12.1945 znovu otevřena jako Obecná škola Boč, která zde přetrvávala až do roku 1966. Kdo z vás se pozná na níže přiložených fotografiích? :)
 
 

• Školní rok 1945/1946

(věty a slova jsou ve stejném tvaru a znění jako jsme to našli v kronice)
-Obecná škola jednotřídní byla otevřena dne 1.12.1945
-První žáci byli 3
-Od 17.2.1946 přistoupili na školu další žáci z osady Smilov
-Budova školy je 1 poschoďová. V přízemí jsou 3 místnosti, školní kuchyň, kabinet a místnost pro ř. učitele. Na poschodí je třída a byt pro ř. učitele. Budova je zachovalá, ale jak třída, tak obytné místnosti jsou vlhké. K bytu ř. učitele patří též zahrádka a naproti škole přes silnici je školní zahrádka a hřiště. Jiného majetku škola nemá.
-Školní rok skončil 23. června 1946, žáků bylo 13.
• Školní rok 1946/1947

- Školní rok započal dne 2.9.1946 (pro zajímavost to bylo pondělí)
- Škola měla 24 žáků, z toho 13 chlapců a 11 dívek
- Během prázdnin byla škola vymalována a opravena nákladem 24 000 Kčs
 
 
 

• Školní rok 1947/1948

- Školní rok započal dne 8.9. 1947
- Žáků bylo 18, 9 dívek a 9 chlapců
- Do prvního ročníku nastoupili 4 žáci
 
 
 

• Školní rok 1948/1949

- Školní rok započal 1.9.1948
- Žáků bylo 31, 18 dívek a 13 chlapců
 
 
 

• Školní rok 1949/1950

- 1.9.1949
- Žáků bylo 30, 13 dívek a 17 chlapců
- Do první třídy nastoupilo 7 žáků

- Děti v tomto roce vysázeli 20 000 lesních stromků a připravily 10 000 lesních stromků k sázení• Školní rok 1950/1951

- 1.9.1950
- Žáků bylo 22 a byli rozdělení na 5 oddělení (ročníků) následovně:
    1. odd. - 2 žáci
    2. odd. - 7 žáků
    3. odd. - 4 žáci
    4. odd. - 7 žáků
    5. odd. - 2 žáci
- V tomto roce školu navštěvovalo 9 chlapců a 13 dívek
- Byl založen pěvecko-recitační zájmový kroužek
 
 
 

• Školní rok 1951/1952

- 1.9.1951
- Žáků bylo 23, 15 dívek a 8 chlapců
 
 
 

• Školní rok 1952/1953

- 1.9.1952
- Žáků bylo 24, 8 chlapců a 16 dívek
- Dne 9.3.1953 se děti zúčastnili tryzny J.V.Stalina konající se v místním sále
- Dne 16.3.1953 se konala, spolu s dalšími obyvateli (připojili se také obyvatelé Smilova a Srní), veřejná tryzna Klementa Gottwalda
- Tyto události jsou zapsány v kronice jako velmi smutné a bolestivé
 
 
 

• Školní rok 1953/1954

- 1.9.1953
- Žáků bylo 27, 16 chlapců a 11 dívek
- Letošním školním rokem se na naší škole začíná učit podle sovětského vzoru
fotografii poskytl pan P. Kozl
 
 
 

•Školní rok 1954/1955

- 1.9.1954
- Rozdělení celkem 22 žáků:
    1. odd. - 7 žáků
    2. odd. - 5 žáků
    3. odd. - 3 žáci
    4. odd. - 5 žáků
    5. odd. - 2 žáci
- Letošní rok je významným pro naše školství, protože se budeme učit podle úplně nových učebnic
 
 
 

• Školní rok 1955/1956

- 1.9.1955
- Rozdělení celkem 25 žáků:
    1. odd. - 4 žáci
    2. odd. - 5 žáků
    3. odd. - 5 žáků
    4. odd. - 6 žáků
    5. odd. - 5 žáků
fotografii poskytl pan Pavel Kozl: 
 
 
 

• Školní rok 1956/1957

- 1.9.1956
- Rozdělení celkem 28 žáků:
    1. odd. - 7 žáků
    2. odd. - 5 žáků
    3. odd. - 5 žáků
    4. odd. - 4 žáci
    5. odd. - 7 žáků
- 8.3.1957 - Tohoto dne skládalo prvních 13 pionýrských čekatelů svůj slib byli to následující žáci naší školy:
    5. ročník - Karel Fric, Marie Ďugasová, Larisa Ohurcová, Naděžda Krystyníková, Josef Fořt, Erika Jenčušová
    4. ročník - Olga Brindžová, Pavel Kozl, Milka Straková, Josef Jenčuš
    3. ročník - Danuše Havránková, Miluše Hrdličková, Vilma Ďugasová
    - pod vedením Milady Havránkové, žákyně perštejnské školy
fotografie poskytl pan Pavel Kozl.

• Školní rok 1958/1959

byly otevřeny dvě třídy pro celkem 44 žáků, nastoupila nová paní učitelka S. Barkmanová
fotografii poskytl pan Pavel Kozl:

 

• Školní rok 1959/1960

školu navštěvuje celkem 28 žáků, na konci školního roku dostal každý žák, který postoupil do vyšších ročníků plnící pero na památku 
 

• Školní rok 1960/1961

ředitelem školy je pan Hrbek a dalším vyučujícím je paní Věra Formanová, školu navštěvuje celkem 32 žáků. Ředitel musí řešit problematické chování některých žáků, v pololetí dostli dva žáci 2 z chování a na konci roku již 3. Na radě MNV bylo usneseno pomoci žákům cikánské národnosti. V únoru byli žáci očkováni proti záškrtu a černému kašli.
 

• Školní rok 1961/1962

došlo ke změně náznu školy z Národní školy na Základní devítiletou školu. Dále z důvod úbytku žáků byla otevřena jen jedna třída, celkem v tomto školním roce chodilo do školy jen 18 dětí. Další změnou bylo vydávání vysvědční po pololetích, ne po čtvrtletí. Významě do chodu školy zasahlo počasí. Uhodily velké mrazy a zamrzla řeka, proto nejezdil přívoz a děti z druhého břehu se nedostaly do školy.
 

• Školní rok 1962/1963

nejvýznamější událostí tohoto roku byla pro celou obec stavba lávky. Žáci místní školy s učitelem pomáhali při stavbě. Opět všechny potrápily velké mrazky, děti ze Srní chodily pěšky i ve - 27 st. mrazech. Školu navštěvovalo 22 a na konci roku prospělo 19 žáků.
 

• Školní rok 1963/1964

3.září byla otevřená škola na Srní, tím se snížil počet žáků navštěvující naší školu na pouhých 13 žáků. Událostí roku byl den 21. 5. 1964 kdy obcí projel Závod Míru. Na konci školního roku prospělo 12 žáků. 
 

• Školní rok 1964/1965

Ředitel pan Hrbek zde již učí 10 let. Školu navštěvovalo 10 žáků a ukončilo 9 žáků.
 

• Školní rok 1965/1966

Na začátku školního roku nikdo netušil, že tento rok je pro školu definitivně poslední :(. Dne 4.3. 1966 se v Boči konala schůze SRPŠ za přítomnosti členů MNV v Boči, která jednala o uzavření školy. Přítomní se zavřením školy souhlasili, za podmínky, že žáci budou chodit do školy do Perštejna a chodí do dnes. Jak trefně poznamenal pan Hrbek, uzavření školy je pro obec zásadní věc, málo kdo si v té době uvědomil, že škola se starala nejen o výuku žáků, ale zároveň byla jakýmsi kulturním stánkem.
Poslední vysvědčení byla rozdána 30. června 1966 a tím končí i poslední zápis v kronice........
 
 

 

SEO