č.p. 21 (bývalá fara)

Dostat se k informací ohledně fary, je věc složitá, proto tato podstránka bude nějakou dobu rozpracovaná, tak prosím o pochopení :). Jako pamětnice uvádím, že poslední kdo faru užíval, obýval a také odsoudil ke stavu v jakém je dnes, bylo nějaké asi skautské sdružení. Na podzim v roce 1995 přijeli vedoucí oddílu připravit faru k pobytu dětí, které měly tou dobou podzimní prázdniny. Nápad nechat nahřát spacáky na akumulačních kamnech nebyl příliš zdařilý, došlo ke vznícení spacáků a následnému shoření celé budovy. Celodřevěná střecha hořela jak "fagule", dokonce i lípa, která stojí pod farou se na jaře zazelenala jen z jedné strany. V letech po požáru došlo k velmi nepovedenému pokusu o rekonstrukci. Do dnes zůstává fara v žalostném stavu. Na následujících fotografiích se můžete podívat, že se jednalo o krásnou stavbu a v jakém stavu se nachází dnes :(.
 
V roce 1911 žije a farnost spravuje farář Franz Tobisch o kterém se chci zmínit více, data jsou čerpána z wikipedie: Narodil se 9. listopadu 1865 ve vsi Radnice u Kadaně (dnes zaniklá obec v prostoru  vojenského újezdu Hradiště) v rodině rolníka. Maturoval 1. července 1885 na vyšším gymnáziu v Kadani a 16. května 1889 byl v Litoměřicích vysvěcen na kněze. Od srpna 1889 pracoval jako kaplan v Klášterci nad Ohří Poté vystřídal několik působišť – r. 1892 byl jmenován katechetou  v Duchcově, pak knězem v Mikulovicích, roku 1895 administrátorem v Klášterci a téhož roku administrátorem v Boči. V této obci strávil většinu produktivního života. Roku 1896 se tam stal farářem a v roce 1923 děkanem. Vedle kněžských povinností se věnoval včelařství a publikační činnosti. Byl zkušeným včelařem a své znalosti sdílel na konferencích (např. na IX. včelařském sjezdu v Marianských Lázních) i v písemné formě. Spolupracoval s časopisem  a samostatně vydal učebnici. Psal rovněž básně a přispíval do regionálních listů (viz sekci Dílo). Vedl také farní kroniku obce Boč, která obsahuje řadu informací o jeho životě a činnosti.[Na konci září 1930 se zhoršil jeho zdravotní stav a od 1. října 1930 ho na bočské faře nahradil Peter Michl. Informace o jeho nemoci vedly několik novin k tomu, že počátkem října omylem uveřejnily Tobischův nekrolog (např. podle deníku Bohemia zemřel 5. října 1930), ale záležitost se brzy vysvětlila a alespoň některé listy zveřejnily opravu. Zemřel 15. dubna 1934 v Klášterci nad Ohří.
$ V roce 1931 farnost přebírá Franz Kunz, který na faře žil do roku 1992, (narozený 30.4.1896, datum svěcení 1.9.1918, umrtí 27.1.1993). Pana děkana, jak jsem ho jako dítě oslovola si jistě pamatuje řada z nás. V mé paměti zůstal jako milý, starý pán, který mě občas pustil do kostela, abych s úctou obdivovala Křížovou cestu. Na místním hřibitově je pochovaná jeho kuchařka Lenni. V roce 1970-1974 zde žil a bohoslužby v kostele vykonával páter Alois Šíma. Níž se můžete podívat na jeho fotografii. Jej vystřídal pan farář Pokorný, jehož křestní jmého si už bohužel nepamatuji a ani Petr Králík, který mi řadu informací poskytl. Farář Pokorný zde pobýval do roku 1980.
 
A ještě troška z Wikipedie:
Římskokatolická farnost Boč nad Ohří (lat. Wotschium)  je zaniklé územní společenství římských katolíků v Boči a okolí. Organizačně spadalo do krušnohorského vikariátu, který je jedním z deseti vikariátů litoměřické diecézeTzv. stará farnost pochází z roku 1292. Matriky jsou vedeny od roku 1573. Po reformaci se farnost stala filiálkou k farnosti Okounov. Roku 1738 byla administorávna. Od roku 1758 se opět stala samostatnou farností.
Farnost existovala do  31. prosince 212 jako součást kláštereckého farního obvodu. Od 1.ledna 2013 zanikla sloučením do farnosti Klášterec na Ohří. Duchovní správci: 1.7.2009 - 31.12.2012 R.D. Artur Sciana (administrator excurrendo).
 
to je focené ze hřbitova, v pozadí je vidět bok fary s velikým dřevěným křížem a pamětní deskou:
 
 
a zde fotografie patera Šímy (z rodinného alba rodiny Králíkových) v kostele Sv. Václava, říjen 1971:
 
 
 
fotografie z roku 1975, vidíme vchod do fary a všiměme si, že ke hřbitovu nevedou schody (opět rodinné album rodiny Králíkových):
 
tato fotografie je z roku 1985 (z rodinného alba rodiny Králíkových), můžete vidět, že střecha byla celodřevněná a navazovala na ní dřevěná přístavba se šoupacími okny, holubníkem, kurníkem a dřevníkem:
 
 
a opět z našeho alba :)
 
tato fotografie je cca z roku 1990-91 (z rodinného alba rodiny Králíkových)


 
 
prosinec 2014
 
 
současný politování hodný stav budovy (tvárnice, betonová střecha) .......
 
Pár fotografií ze slunného prosincového dne (autor P.Mourková)
 
 
 
 
 
SEO