7.12.2016

Téměř přesně úderem 17h začalo jednání zastupitelstva ve Stráži na Ohří. Začalo se kontrolou usnesení z minulého jednání, kterého jsem nezúčastnila. Ale od jednoho ze zúčastněných mám slíbenou reportáž. Byla jsem příjemně překvapena souladem a shodou, která zde panovala. Na pořadu dne byl rozpočet a provozní záležitosti MŠ, probíralo se lesní hospodářství obce. Plynule se přešlo na jednotlivé záležitosti občanů, které se většinou týkaly odkupu, pronájmu nebo směny pozemků. Tady se diskuze přiostřila, jednalo se o pozemky na Srní a k názorové shodě nedošlo a v dalších jednáních se bude pokračovat. Věřím, že obec a zájemce o směnu najdou řešení, které bude vyhovovat oběma stranám a neomezí ostatní občany. Další jiskření přišlo při projednávání pronájmu pozemků, kdy byl vytažen "kostlivec ze skříně" v podobě dlouhodobého bezplatného využívání obecních pozemků k výdělečné činnosti . Přesně se v problematice neorientuji, ale je tu patrná snaha, kterou vyprovokoval jeden ze zatupitelů, vyhledat podobné případy a vše dát do pořádku, aby se obec chovala jako "dobrý hospodář".  Pokud se obci podaří, tak by se budova školy mohla dočkat zateplení a výměny oken v rámci dotačního programu. Také se probíralo, co s celou budovou, která není využitá možná ani z poloviny. Nápad vytvořit v budově jakýsi "kulturák" byl dle mého názoru více než zajímavý. Představa obecního sálu, kde se můžou konat různé akce, se mi líbí. Ale tuším, že je to hudba budoucnosti. S potěšením vám chci sdělit, že zastupitelstvo odhlasovalo i mou žádost o povolení zbudování altánu, případně chatky na hřišti nebo na pozemku pod hřištěm. Nyní nic nebrání zpracovat žádost o dotaci - podporu v rámci programu Živá komunita www.nadacevia.cz/ziva-komunita/, který si myslím, že je určený pro nás :). Trošku mě mrzelo, že jeden zastupitel hlasoval proti, když jsem se ho ptala, odůvodnil své hlasování tím, že o tom nic neví. Já jsem na jednání byla a mohl se zeptat. Ale podpora ze strany obce tu je a já jsem za ní ráda. Zkušenosti v tomhle oboru nemám, tak jsem ráda, že se můžu na obec obrátit i s žádostí o radu nebo pomoc. V nejbližší době se můžeme těšit na zrcadlo, které zjednoduší přecházení rušné "třináctky". Ohledně cyklostezky, která by měla přinést i opravu lávky přes Ohři nové informace nemám.
Na závěr jednání paní Vraná všem popřálá krásné svátky a pan starosta také a my se mohli rozejít :)
 
SEO