27.11.2017

27.11.2017 střípky z jednání zastupitelstva

Průběh se vám pokusím přiblížit.

Na začátku probíhala kontrola usnesení z minulého jednání. Pak se na řadu dostaly žádosti občanů o prodej či pronájem nemovitostí.

Netrpělivě jsem čekala na bod programu, který se měl týkat budoucích investic v Boči. Téměř bych se s vámi vsadila, že se dozvím, jak a co se zamýšlí s lávkou, která Boč spojuje s druhým břehem Ohře, na kterém vede železniční trať a nad ní se nachází obec Kamenec. Kdybych se vsadila, tak bych prohrála L…… Ano mluvilo se i o lávce, ve zmatené diskuzi jsem se špatně orientovala, jednou bylo řečeno, ano je projekt na novou lávku, pak ne není projekt na novou lávku…. Toto se několikrát opakovalo. Dle mého není projekt na novou lávku a ani není žádné firmě zadaný, protože (jak jsem se zde dozvěděla) nový stojí 100 000,--. Jak tušíme, tak žádat o nějakou dotaci bez projektu nejde. Mrzel mě názor jednoho zastupitele, že se jedná o investici, která přesahuje možnosti obce a pro pár lidí to nemá smysl. Dle mého názor volení zástupci by měli jednat v zájmu všech občanů a to i těch, kteří bydlí na „periferii“….. Nic méně  se lávka dostane na program příštího jednání zastupitelstva, pan starosta má připravit vše, co k problému lávky má a ta se stane dalším bodem jednání. Nechme se tedy překvapit.

Potěším vás možná tím, že se dočkáme opravy dvou chodníčků, jeden u Tichých a druhý pod Králíkovými.

Pan Chvostová upozornila na rozpadající se zeď u hřbitova, kterou má tedy připravit jako návrh do rozpočtu.

 Probírala se poničená část nové cyklostezky z Kamence k lávce. A jak zabránit motorkářům, aby po této cestě a dále po lávce jezdili a tím jí ničili.

Návrh na zrušení místa pro nádoby na tříděný odpad na rozcestí „Srní“ byl odmítnut.

Na žádost o to, aby se obec zapojila do jednání s VaK ohledně kvality vody, bylo doporučeno, ať si to řeší každý sám, když Vaku platí a to nejlépe písemnou formou.

Dále padl návrh na veřejnou vyhlášku, ve které by byla neděle stanovena dnem klidu.

Další návrh byl velmi zajímavý. Zařídit autobus, který by svážel jednou týdně občany, převážně důchodce na nákup. Nápad dle mého zajímavý a prospěšný.

Celkově bych ráda podotkla, že je velmi důležité, aby občané všech obcí spadajících pod Stráž nad Ohří měli jistotu, že v zastupitelstvu jsou zvolení zástupci, kteří pracují pro blaho všech ať jsou ze Stráže, Boč, Kamence, Srní.......... Tenhle pocit se u mě bohužel nedostavil. :(

 

SEO