Rummelbachtal

Před 2. sv. válkou se za dál, za hasičkou nádrží, v údolí potoka (Rummelbachtal), nacházelo odpočinkové místo, trefně pojenováno ''CAFE-RESTAURANT PARADIES'' (ve volném překladu to bylo takové rajské údolíčko) kde se scházeli lidé z Rummelbachtalu, Boče (Wotsch), Hrzína (Kleingrün), Srní (Boksgrün) či Perštejna (Pürstein) a v obklopení krásné přírody si vychutnávali kávu.
 
 
'' Zhruba 1,4km SZ od Ondřejova byla v údolí Rummelbachu pila a později i myslivna. Dnes se tento potok nazývá Bočský, ale místní i chataři říkají stále Rummelbach. V roce 1931 tam byla otevřena restaurace a kavárna "Paradies", oblíbené místo turistů i místo, kde si dávali schůzky obyvatelé okolních vesnic. O hlavnbích prázdninách v roce 1946 byl zde zorganizován třítýdenní tábor "Junáků" z Kadaně, kteří si pochvalovali zařízenou kuchyň opuštěné hezké restaurace i rozlehlou louku před ní s protékajícím čistým potokem.''
(z knihy Z. Binterová a kol.: Obce chomutovského okresu, Historií k dnešku, vydalo Okresní muzeum v Chomutově, 2002)
 
 
 
 
 
 
 
Jídelníček z Café-Restaurant ''Paradies'':
 
 
 
A dnes z odpočinkové kavárny zbyly jen ruiny:
 
Myslivna
 
 
Fotografie jsou z webové stránky www.zanikleobce.cz
SEO