Márnice

Nenápadná, ale pravdě podobně nejstraší budova v obci se dočkala opravy na podzim roku 2014. Obecní úřad investoval do zvelebení celého hřbitova. K upraveným chodníčkům přibyla oprava "urnového háje" a rekonstrukce márnice. Toto smutné místo dostalo důstojný kabát. 
A symbolicky právě v září kdy je den našeho patrona svatého Václava.
 
 
SEO