pohled na Boč

porovnejte:
 
 
Naše lávka se během 25 let nezměnila, snad jen příbytek stromů.
 
Pohled na dominanty naší obce, lávku a kostel:

 

SEO