18.7.2016

Jednání zastupitestva začalo pro mě překvapivě v naprosto nevyhovujícím čase v 16h. O jednu hodinu jednání jsem tedy bohužel přišla.  Přišla jsem v době, kdy se projednávaly majetkové žádosti občanů. Po vyčerpání plánovaného programu přišla na řadu "diskuze". Sousedé z Osvinova přišli s návrhem, aby obec využila "Výzvy Ministerstva zemědělství k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“ ". Na Osvinově mají s vodou problém a z požadavků občanů jsem pochopila, že chyba je hlavně v přístupu k údržbě. Běžná údržba neprobíhá, nedostatečné je zabezpečení nejen před vstupem nepovolaných osob k vodnímu zdroji. Dokonce jsem se během diskuze dozvěděla, že vodní zdroj není ve vlastnicví obce, ale majitelka souhlasí s jeho bezplatným využíváním.  Požadavek, aby obec dala občanům vědět jasnou vizi, co se vodohospodářství týká mi přijde velmi podnětný, protože problémy s vodou nemá jen Osvinov..... Stížnost na stav příjezdové cesty do Osvinova se nejprve setkala s odpovědí pana starosty, nejde to opravit, není to naše. Ale zatupitel pan Tutsch přišel s návrhem, aby obec zahájila jednání se státním podnikem Lesy České republiky a pokusila se část cesty získat do obecního majetku. Chtěla jsem od pana starosty slyšet, jak to bude s lávkou. Verze, že se oprava lávky sveze s výstavbou plánované cyklostezky je sice pěkná, ale kdy to bude??? Je nějaký časový plán??? Pokud je, tak jsem se ho nedozvěděla,  na jasnou otázku jsem odpověď nedostala :(.... Protože z řad chatařů jsem několikrát slyšela povzdech nad stavem studánky, zeptala jsem se i jestli by nešlo se studánkou a jejím okolím něco udělat. Ale ani tady jsem nepochodila..... Připoměla jsem starostovi slib, že na hřiště dostaneme unimo buňku, poptal u jednoho dodavatele, který nabídl nevyhovující a věc byla odložená. Zeptala jsem se i na zastávky, kdy budou opraveny, tak se mi dostalo odpovědi, že je teprve půl rok 2016 a u jedné zastávky je nový chodníček a patky na protažení střechy..... Také se dostalo na otázku radadu, který by nejen upozorňoval na překročenou rychlost, ale na základě jeho měření by byli řidiči pokutováni, zdá se, že je to neřešitelná záležitost, což je škoda pro Boč i pro Stráž :(..... Zajímavé požadavky zazněly od pana Ing. Bašty, aby obec rozesílala sms občanům osad, kde není slyšet veřejný rozhlas a aby zápisy z  jednání zatupitelstva byly i k nahlédnutí na internetu, případně na obecních nástěnkách.... Něco po sedmé hodině starosta nejprve jednání přerušil, ale diskutovalo se dál, tak následně povolil dva poslední dotazy a jednání ukončil. 
 
 
SEO