nezměněná korespondence ohledně vlakových spojů

Vážená paní Chvostová děkuji Vám za podnět týkající se veřejné regionální drážní dopravy. K vámi popsané situaci jsem si nechal zpracovat stanovisko Koordinátora integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, p.o., a na jeho základě Vám nyní odpovídám.

Dne 1. července 2010 nabyl účinnosti zákon 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, který sladil naše vnitrostátní právo s legislativou Evropského společenství EU. Tímto zákonem je určeno, že dopravní obslužností se rozumí zabezpečení dopravy po všechny dny v týdnu především do škol a školských zařízení, k orgánům veřejné moci, do zaměstnání, do zdravotnických zařízení poskytujících základní zdravotní péči a k uspokojení kulturních, rekreačních a společenských potřeb, včetně dopravy zpět, přispívající k trvale udržitelnému rozvoji územního obvodu. Karlovarský kraj při plánování dopravní obslužnosti svého územního obvodu vychází z návrhů obecních úřadů, jež kraj ve veřejném zájmu informují o místních přepravních podmínkách a potřebách svých obyvatel.

Karlovarský kraj má každoročně k dispozici pouze omezené finanční prostředky s nimiž musí zabezpečit širokou škálu veřejných potřeb jak z oblasti zajištění veřejné dopravy, tak ale i zdravotnictví, sociálních služeb, středního školství, správy a údržby silnic II. a III. třídy a mnoha dalších zákonem určených úkolů. Veřejné rozpočty nejsou bezedné, a proto je nutno zákonnou cestou stanovovat v jednotlivých oblastech působnosti kraje důležité priority. V oblasti veřejné regionální drážní dopravy je za prioritu Krajským dopravním plánem stanoveno, aby vlaky dojížděly do „spádových oblastí“ na šestou, sedmou a osmou hodinu ranní, dále na odpolední a noční směny a přiměřeně zpět, tedy tak, aby byla splněna kritéria dopravní obslužnosti. Z Vámi zmíněné oblasti směrem ke krajskému městu tuto konkrétní službu – dopravní obsluhu zajišťují vlaky Os 7070 (do zaměstnání „na šest
 ou“), Os 7000 (do zaměstnání „na sedmou“), Os 7002 (do škol „na osmou“) a Os 7072 (k lékaři, na úřady na devátou) a zpět pak z Karlových Varů osobní vlaky jedoucí od desáté hodiny dopolední do jedenácté hodiny večerní. Skutečnost, proč vlak Os 7054 má trasu takovou jakou má v současné době, byla starostovi obce Vojkovice nad Ohří panu Garajovi vysvětlena s tím, že posun trasy vlaku v současné době možný prakticky není, pouze se podařilo technickými opatřeními „zrychlit“ jízdu vlaku Os 7054 tak, že z Boče bude v období platnosti jízdního řádu 2015-2016 (od 13.12.2015) pravidelný odjezd ve 13:03 hodin a pravidelný příjezd do Karlových Varů ve 13:36 hodin. Karlovarský kraj také připravuje vlastní provozní řešení, které však bude možné realizovat až po dokončení zásadních rekonstrukčních prací na trati č. 140 v úseku Klášterec nad Ohří – Cheb, které zkrátí jízdní dobu vlaků t
 ak, aby bylo možné dosáhnout příznivějších časů příjezdů a odjezdů vlaků. Toto řešení do budoucna předpokládá vedení vlaku Os 7006 s odjezdem z Boče ve 12:54 hodin a příjezdem do Karlových Varů 13:25 hodin.

Vážená paní Chvostová, ještě jednou Vám děkuji za podnět týkající se veřejné regionální drážní dopravy a ubezpečuji Vás, že této problematice budu jak já, tak celé vedení Karlovarského kraje i nadále věnovat velkou pozornost.

Dovolte mi, abych Vám na závěr popřál krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok.

S přátelským pozdravem

JUDr. Martin Havel
Hejtman Karlovarského kraje

________________________________________
Od: achvostova@centrum.cz [achvostova@centrum.cz]
Odesláno: 20. října 2015 13:20
Komu: Havel Martin
Předmět: Žádost o podporu při zajištění dopravy do zaměstnání

Vážený pane Hetmane,

      ráda bych Vás požádala o pomoc. Žiji v obci Boč, jsem řadu let zastupitelkou ve Stráži nad Ohří. Již několik let řeším komplikace se zajištěním dopravy občanů z Boče, Stráže nad Ohří a Vojkovic do zaměstnání ve směru na Karlovy Vary a Ostrov nad Ohří. V roce 2014 jsem kontaktovala bez úspěchu ing. Kusého - krajského koordinátora pro dopravu, letos ing. Kusého opět kontaktuji a navíc vedoucího odboru dopravy Ústeckého kraje ing.Jakuba Jeřábka. Není nám umožněn pravidelný nástup na odpolední směny. Vlak odjíždí z Boče v 8:29 hod a další ve 13:06 hod. O víkendech vlak odjíždí až v 15:29 hod Autobus v pracovní dny v tuto dobu nejezdí žádný a o víkendech nejede celodenně. Navíc, je téměř každodenní zvyklostí ČD několika minutová zpoždění (různé výluky). Je proto nemožné nastoupit včas do zaměstnání. Navíc o víkendech se se bez aut nedostaneme do Karlových Varů, ani jinýc
 h míst tím směrem na žádnou kulturní  a společenskou akci. Jsme prostě "odtrženi.
      Jsem velmi zklamaná, neboť jsme obce jak Boč, tak Stráž nad Ohří "vystavěny"  každodennímu velkému zatížení automobilovou dopravou projíždějicí středem našich obcí. V současné době, kdy se budují nákladné cyklostezky, tak řada občanů je "uvězněna doma". Nemáme auta, neřídíme, na kolech nejezdíme.
                                                                      Tak já nevím, jak už mám dále prosit.         Alena Chvostová, Boč 3, Stráž nad OhříPřikládám zápornou e-mailovou odpověď ing. Zdeňka Kusého - Krajského koordinátora pro dopravu Karloverského kraje.


Toto je pdpověď z 23.6.2014

Vážená paní Chvostová,Vám a případě dalším, kteří by případně měli podnět týkající se trasy vlaku Os 7054 není, i přesto, že jeho meritum naprosto chápu, bohužel, možné vyhovět.Vlak Os 7054 je skutečně veden poněkud později než dříve – příjezd do žst. Karlovy Vary je nyní v 13:40 hod. (např. v GVD 2010-2011 přijížděl vlak v trase nynějšího vlaku Os 7054 do Karlových Varů v 13:04 hod. a měl číslo Os 7012), a to proto že je součástí společné linky (Karlovarského a Ústeckého kraje) Karlovy Vary – Most pro vozidla řady 844 (Pesa LINK II, Regio Shark), když v oné lince má každý z krajů 1 vozidlo pořízené z ROP a kdy každý z krajů musel trasy téměř všech vlaků lehce korigovat tak, aby vozidla byla využívána co nejvíce, což trasa vlaku Os 7054 respektuje - má odjezd z Mostu ve 12:12 hod. (akceptuje dvouhodinový takt Ústeckého kraje).


S pozdravením

Zdeněk Kusý

SEO