Erb - názor od pana Bečky

Dobrý den, 

jak jsem Vás informoval ,tak jsem neměl v úmyslu vymyslet návrh úplně jiného Erbu, ale jen ten stávající od Vágnerových trochu upravit a doplnit o dominantu kostela ,včetně zdůvodnění –tak jej kompletně posílán do www stránek k posouzení.Navrhovaný Erb  Vlastíka je velmi pěkný a líbiví,  vyjadřuje všechny prvky a majestáty Boče. Jen bych měl výhrady k německému nápisu Wotsch. Erb vzniká v době Česka a tak by slušel jen český název Boč. (Toto je můj soukromý názor).    BS

Vznik a vysvětlení ERBU  Boče:

Jedná se o tři zlaté včely a zlatý úl na pozadí horského úbočí.  Níže nalezneme motiv řeky a voru. Boč je z německého Wottche, což znamená úbočí a odkazuje to na tu skálu nad řekou. V Boči žil a působil německý farář a básník Franz Tobisch, který byl zároveň velkým propagátorem včelařství. A vor je tam protože se v minulosti jednalo o významnou vorařskou oblast.

A k doplnění tohoto textu :

Historickou i dnešní dominantou Boče je kostel, a tak i zlatý úl je ukryt pod věží kostela.  Tři zlaté včely znázorňují obyvatele Boče, jejich soudržnost a pracovitost, kteří společenský a kulturní život soustřeďují do tohoto stánku.

Vor na modré vodě řeky vyjadřuje historii plavení dřeva ale i nedávnou minulost –převoz loďkou lidí a zboží přes řeku Ohři. Boč byla touto raritou známa daleko široko, než se v roce 1961 postavila lávka. Na vesle od voru je pak zvýznaměna obec Boč.

SEO