AUTOR ALENA CHVOSTOVÁ - OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2014

Rok 2014 - OHLÉDNUTÍ

     V roce 2014 jsme měli několik úspěšných společenských akcí. Chtěla bych touto cestou poděkovat Všem zúčastněným z celého okolí od Srní, Ostrova nad Ohří, Klášterce nad Ohří a těm, kteří se podíleli s přípravami a hlavně s náměty na tyto akce. Za 1. místo v komunálních volbách do zastupitelstva jsme poděkovali voličům "osobně zahradní párty" ( i když realita je taková, jaká je). Doufám, že v tomto roce bude naše sousedská soudružnost když ne stejná, tak zase o něco lepší. Řadu let mluvíme o založení Občanského združení na záchranu našeho kostela, tak v letošním roce snad už bude snaha zrealizována. Poděkování patří i chlapům, kteří provedli opravy vikýřových oken ve střeše kostela. Jedná se o Luboše Havránka, Luboše Homolku, pana Luncara a Romana Krupičky, který dodal veškerý materiál. Setkávání v našem kostele by byla nemyslitelná bez P. Artura z Klášterce nad Ohří.
    Dále patří dík našemu fotografickému zpravodaji Pavlovi Kozlovi a Hance Kučerové za "přemluvení" kamarádky, která obohatila svým zpěvem sváteční odpoledne. Stěžejní roli však "hraje" paní Petra Mourková. Její nápad "zviditelnění" bočských akcí a soustředit i dávnou historii obce na jejích stránkách má ohromný dopad na informovanost nás Všech. Neposlední dík patří i panu Vávrovi, kterého si musíme předcházet pro další hudební produkce.
    Alena Chvostová

SEO