Velikonoční setkáni v Kostele 5.4.2015

Před čtvrtou hodinou odpolední začali pomalu, ale jistě přicházet všichni, kteří to mají v Boči rádi ke kostelu sv. Václava. Přítomné přivítalo zvonění kostelního zvonu (děkujeme Lubošovi H. a Vlastovi M.). Páter Artur se přivítal s většinou přítomných a pozval nás do kostela.

Slavnostní setkání zahájili krásným hudebním vystoupením na příčnou flétnu a kytaru Anička a Antonín Vávrovi a následně na tenorovou a zobcovou flétnu zahráli sourozenci Peťulka a Vlastík Mourkovi.

Po té se ujal slova páter Artur, aby nám přiblížil význam Velikonoc.

Pan Martin Volf z Ústavu archeologické památkové péče SZ Čech vystoupil s velice zajímavou přednáškou na téma historie našeho kostela. O některých faktech jsem slyšela poprvé. Spoustu
otázek zodpověděl zvídavým přítomným i po skončení programu.

Následovalo "Žehnání velikonočních pokrmů", pro mě nová zkušenost a příště už nenechám košíček s nádivkou doma :).

Vyvrcholením programu bylo zajisté žehnání nové sochy Ježíše, pocházející z dílny pana Ervína Grubera. Sochu slavnostně odhalila paní Fujková a myslím, že nebylo povolanější osoby. Celé akce se zúčastnil i starosta obce pan Miloslav Záleský, který přispěl proslovem a ve kterém uvedl, že když viděl aktivitu "bočských", tak obec ráda vypomohla. Což je vidět hlavně na zrekonstruované márnici, na
kterou byla socha Ježíše umístěna.

V samém závěru našeho setkání nás páter Artur nechal nahlédnout do budoucna, prozradil plán umístění kříže ke kostelu v souvislosti s poutí sv. Václava.

P&P

a několik krásných fotografii, které dokreslují atmosféru, děkujeme na ně paní Stanislavě Petele (protože fotografii je opravdu hodně, od několika autorů a o všechny se s vámi chceme podělit, umístíme všechny do fotogalerie):

Anička a Antonín V.

Péťa a Vlastík M.

ženání Velikonočních pokrmů:

přednáška pana Martina Volfa:

odhalení sochy Ježíše:

žehnání sochy Ježíše:


SEO