Svatováclavské setkání očima pana Stanislava Bečky

"Myslím, že to bylo velmi pěkné a důstojné pro uvedený den i v rámci možností Bočských. Všem kteří se zasloužili o tuto společenskou sešlost patří velký dík –vyzdvihuji paní Alenu Chvostovou, mistra Grubera  i pátera Artura. A velká účast přítomných napovídá, že se lidé rádi uchýlí k duševnu  a útěše v dnešním zvrhlém a rozvráceném světě. A to je to krásné.

Pro mě je tento Svatováclavský den 28.září obzvláště významný, protože ten den roku 1968 jsem se nastěhoval do krásné Boče na dlouhých 43 let ……"

a přikládám několik fotografií, které pan Bečka zaslal:

SEO