Smilov - Mühlendorf

Smilov je malá vesnice, nachazející se na rozhraní okresu Karlovy Vary a Chomutov. Obyvatel je zde hlášených 35 a domů 49. Z Boče se sem dostanete po silnici č. 13. Což není zrovna příjemná procházka. Nebo můžete jít lesem a přes pole :)

tak tahle to tu vypadalo před válkou:

fotografie ze současnosti autor p. Bečka:

Ale ne vždy se jednalo o malou téměř zapomenutou vesnici. Data z roku 1846: SMILOV, také (Mühlendorf, také Müllendorf), ves ležící půl hodiny cesty severovýchodně od Boče na levé straně Ohře, na ploché vyvýšenině nad řekou, s 22 domy a 128 obyvateli. Data z roku 1904: 24 domů s 114 obyvateli (všichni Němci a katolíci)

A něco k dominantě obce:

zdroj: https://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/

Zchátralá a opuštěná obecní kaple z 2. poloviny 19. století stojí na návsi uprostřed obce. Kaple i pozemek pod ní, stavební parcela č. 16, jsou dnes v soukromém vlastnictví. Majitel, Petr Zavadil z Prahy, však nereaguje na výzvy obce Stráž nad Ohří k opravě kaple. Ve střeše kaple jsou dnes malé díry, zakryté v posledních letech na hřebenech nedostatečně lepenkou. Z dolní části střechy věže je stržen měděný plech. Zdivo na koruně věže se začíná uvolňovat. Omítka kaple silně poškozena. Okna zabedněna, dveře zavřené. Vnitřní prostor kaple je zdevastovaný, slouží jako skladiště stavebního materiálu. Obdélná kaple s užším polokruhovým presbytářem krytá břidlicovou valbovou střechou. Před vstupní průčelí částečně vystupuje úzká hranolová věž krytá vysokou plechovou jehlancovou střechou s křížem na vrcholu. Věž je na přední straně otevřena obdélným polokruhově zakončeným vchodem a kruhovým oknem nad ním. V patře je za tří stran prolomena obdélnými, polokruhově zakončenými okny a malým kruhovým okénkem na přední straně. Podélné stěny kaple jsou prolomeny po jednom vysokém, polokruhově zakončeném okně. Vnější stěny kaple bývaly členěny lizénovými rámci, doplněnými pásem a profilovanou římsou pod střechou.

autor fotografie pan St. Bečka:

obecní kaple ve Smilově v roce 1963

obecní kaple ve Smilově v roce 1963

 

obecní kaple ve Smilově - únor 2011

obecní kaple ve Smilově - únor 2011

foto: www.znkr.cz

foto: wikipedia

SEO