Most v číslech

Od železniční stanice je Boč oddělena více než padesát metrů širokým tokem řeky Ohře. Podle dostupných údajů byl v roce 1961 nahrazen dřívější přívoz soudobou visutou lanovou lávkou, která je zavěšena na dvou 10 metrů vysokých pylonech s diagonálním zavětrováním. Lávka sestává ze tří polí: dvou krajních o délce 20 metrů a středního o délce 60 metrů. Mostovka s dřevěným povrchem je ve tvaru paraboly mírně zakřivené směrem nahoru (což zajišťuje odtok dešťové vody). Ve středním poli ji nese 20 párů svislých lan, v krajních polích je pak mostovka zavěšena na 8 párech svislic. Ve spodní části je ztužena (zavětrována) řadou ondřejských křížů. Pylony lávky jsou zabetonovány do dvou 1,5 metru vysokých patek založených v řečišti Ohře. Orientace lávky je od jihu k severu.

Zdroj: https://www.libri.cz/databaze/mosty

SEO