Kostel a jeho vývoj

Bezesporu největší dominatou naší obce je kostel Svatého Václava. Proto si dovoluji předložit pár informací o něm, čerpáno  z webu https://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/:

    ''Kostel sv. Václava a sv. Mikuláše stával na návrší v obci Boč již ve 2. polovině 13. století. Kolem kostela se již tehdy patrně rozkládal hřbitov. Po roce 1277 si založili postoloprtští benediktini u kostela v Boči, kterou si zvolili za středisko správy po ztrátě Klášterce nad Ohří, proboštství. Kostel byl v letech 1691 a 1789 přestavován, nakonec byl však nadobro zbourán a v letech 1874-1875 nahrazen novostavbou kostela v pseudorománském slohu. K farnosti byly připojeny obce Malý Hrzín, Smilov, Srní, Hrachová a Himlštejn.
    Pseudorománský jednolodní obdélný kostel krytý sedlovou střechou zakončený užším čtverhranným presbytářem krytým valbovou střechou. Nad vstupním průčelí se tyčí čtvercová věž s vysokou věžicí. Vstup do kostela je veden půlkruhově zakončeným pseudorománským ústupkovým portálem. Nad ním je velké kruhové okno a dva erby. V ose kostela je na severní straně presbytáře přistavěna nižší sakristie. Vnitřní prostor kostela je zaklenut valeně. Zařízení kostela je současné, pseudoslohové, Na jižní straně lodi je umístěna gotická socha Madony z poloviny 15. století. Zděná kruchta nese varhany z roku 1820 od Jana Ferdinanda Gutha, rozšířené po roce 1874 Bartolomějem Haberzettelem.''

*Je více než smutné v jakém stavu se kostel nachází v současnosti. Bývalá chlouba obce se díky nezájmu stala téměř ruinou. Jak je u nás zvykem, památky se začnou opravovat, až když téměř není co opravovat. Kostel byl v minulosti několikrát vykraden. Kdo měl to štěstí jako já, tak si pamatuje jak před rokem '89 interiér kostela vypadal. Pokusíme se vám toto přiblížit v podobě obrázků, fotografií a koláží - tehdy a dnes.

 

 

SEO