Kamenec - Stengles

Kamenec je malá vesnička, která je umístěná v kopci nad řekou Ohří. Je zde evidováno 10 adres a trvale zde žije 11 obyvatel. Z Boče se sem dostanete pěšinou nad železniční zastávkou (v noci osvětlenou). Vesnička je malinká, ale malebná. Autem můžet přijet buď přes Okounov a nebo ze Stráže.

a pár obrázku, na pumpu by nebylo dobře zapomenout:

k

A něco z historie:

zdroj: https://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/

Barokní kaple z 18. století stávala u návesního rybníku uprostřed vsi. Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Někdy v době kolem roku1972 byla nakonec zchátralá kaple zbořena za úřadování předsedy MNV Počinka, který nařídil zničit i kapli Nejsvětější srdce Ježíšova v sousední vsi Korunní.Střední obdélná barokní kaple s neodsazeným, půlkruhově zakončeným presbytářem, krytá šindelovou valbovou střechou s osmibokou sloupkovou zvoničkou s oplechovanou cibulovou bání. Vstupní průčelí kaple s obdélným vchodem bývalo završeno trojúhelným laťovaným štítem. Podélné stěny kaple bývaly prolomeny po jednom obdélném, polokruhově zakončeném okně. Vnější stěny kaple bývaly hladké, bez členění. V interiéru kaple bývaly postaveny dřevěné lavice.

 

vstupní průčelí kaple v době před rokem 1945
 
barokní kaple u návesního rybníku v Kamenci před rokem 1945

barokní kaple u návesního rybníku v Kamenci před rokem 1945

 

barokní kaple v Kamenci v roce 1963

 

SEO