dopis od pana Frice

Vážená paní Mourková,

rád bych Vám poděkoval, ale hlavně vyjádřil obdiv (ze srdce) za nádherný přístup k zachování resp. ke znovu vybudování sounáležitosti k Boči.

Já sám jsem si jako dítě často hrával v Boči u babičky a dědy. Často vzpomínám na návštěvy s babičkou k různým tetám po celé vesnici. Vždy se s tátou (Karlem Fricem) minimálně jednou za týden podívám na dění v Boči, kdy obdivuji Vás nadšence, kteří ve svém volném čase, za své peníze udržují nejen tyto webové stránky, ale hlavně sousedský život, ale nejen sousedský, ale dle vyprávění táty, a fotografií, které si prohlížím osob z okolních vesnic a měst.

Samozřejmě si můžeme povzdechnout nad přístupem obce, pod kterou spadáte, kdy její pomoc není asi ideální. Nicméně již při letmém pohledu na atmosféru, která panuje na Vašich setkání, by se jejich přístup měl  změnit. Zde jsem optimista, a budu rád, když tento můj písemný obdiv Vaší činnosti přepošlete těm, kterých se to týká.

 

Ještě jednou děkuji a smekám před Vámi a kolegyněmi.

 

 S úctou Karel Fric ml.

SEO