27.9. setkání u příležitosti svátku sv. Václava - do kostela se vrací život

Do kostela v Boči se opět vrací život.

Již po druhé se v tomto roce  naším údolím rozezněl zvon, který vítal všechny příchozí. Sešlo se hodně místních i přespolních, jak říkám těch, kteří to mají v Boči rádi. 

Úvodního slova se ujal páter Artur. Nemohl se nezmínit o životě patrona našeho kostela sv. Václava, jeho odkaz přenesl i do současnosti. Společně jsme se mohli zamyslet nad sebou a i nad naším národem.

Celou akci obohatilo hudební vystoupení Aničky a Antonína Vávrových, zahráli na kytaru a příčnou flétnu. Zpěvem nás uchvátila Lucie Pazlerová. Na zobcovou flétnu zahrál nejen v kostele Vlastík Mourek.

Vyvrcholení akce bylo vysvěcení nového hlavního kříže z dílny E. Grubera . Páter Artur nám objasnil význam a historii nápisu, který je na kříži: „Ave Crux, Spes unica“.

Pak se už jen rozdávaly výborné koláčky a rohlíčky, které napekly paní Lenka Vágnerová a Alena Chvostová.   

podívejte se na nádherné fotografie autorky S. Petele

SEO